Invajo - Events tool
Plats
Online
Datum
9 februari 2021
Tid
08:30 - 17:00

Workshop i omvärldspaning

För att en ledare ska kunna agera framtidsinriktat krävs det att man har en hypotes om vart viktiga trender är på väg. I höstas bjöd vi in Daniel Lindén från Kairos Future för att lära oss mer verktyg om strategi och trender. Nu kommer han tillbaka för en fortsättning och fördjupning i omvärldsanalys. Det blir en praktisk online- dag på Zoom under NMW veckan. Syfte med dagen är att lära oss ett analysverktyg och att vi under workshopen skapar en gemensambild av hur kreativa och digitala branschen ser ut i norra Sverige.

Trendspaningen kommer att ta sitt avstamp i ett utifrån och in perspektiv. Vi kommer att samla erfarenhet och kunskap om långsiktiga samhälls- och branschförändringar som finns samlade som tyst kunskap, men också i Kairos Future omfattande trenddatabaser. Arbetet kan ni använda sen som en startpunkt för strategier, innovationsprojekt och strategiutveckling. Resultatet kommer att bli att trendspaningen ska summera de mest relevanta trenderna i en handlingsorienterad rapport.

Du kan delta även om du inte deltog i höstas.
Du anmäler dig nu och dagen innan vi ses kommer en zoomlänk till din mailkorg och kalender.
Workshopen har plats för 20 personer. 

Det här är ett samarrangemang under NMW med aktörerna: RISE, inkubatorerna Expression och Go Business, Luleå Näringsliv och Creative North.

Klusterbolag: Brightnest, Changemaker Educations, ENA, Formsmedjan, Henson pr, In The Cold, More Digital Studio, Oh my, Sigmar Metodbyrå, Tromb, Vinter och Yours.

Finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Norrbotten, Piteå kommun, Luleå kommun, Boden Business Park, Sparbanken Nord, Luleå tekniska universitet och klusterbolagen.

Kontakt: Greta Wimander, greta.wimander@piteasciencepark.se, 070-3028222

 
 

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Online- Workshop i omvärldsanalys
4 feb 2021 (23:59)
0
Piteå Science Park använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Piteå Science Park. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Piteå Science Park samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.