Invajo - Events tool Get people together

Informationsträff för fotvårdare

Strandvägen 7A
Strandvägen 7, Stockholm
Visa på karta
4 juni 2019
17:30
Lägg i kalender
Arrangör
CompuGroup Medical (CGM), Stockholms läns Landsting och TechTrade International AB
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!

Journalföring även för fotvården

Varmt välkomna hälsar CompuGroup Medical (CGM) och TechTrade International AB. 

De nya avtalen från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen innebär krav för fotvårdare att använda elektroniskt journalsystem. På informationsträffen får ni praktisk information om hur införandet kommer att gå till. Vi berättar om tidsplaner och kostnader, och det finns möjlighet att ställa frågor. Ni kommer också få erbjudanden och förslag på lämplig datorutrustning, med tillhörande kringutrustning samt installation och igångsättning.


  • Agenda

    17.30 –18.00   Samling - Fika

    18.00 –18.30   Compugroup informerar om införandet av TakeCare.

    18.30- 19.00    Information och villkor om sammanhållen journalföring.

    19.00- 19.30    TechTrade, erbjudanden om komplett datorutrustning.