Invajo - Events tool
Detta event har redan ägt rum!

Hur ställer vi om till fossilfria godstransporter på väg? - Transportköparseminarie

Arrangör
CLOSER | GREAT
Plats
Lindholmen Science ParkLindholmen Science Park, konferensrum Pascal
Datum
10 september 2019
Tid
09:00 - 12:00

Tisdag 10 september i Göteborg 09.00 - 12.00

Transportköparseminarie om fossilfria godstransporter på väg

Sveriges riksdag har beslutat att koldioxidutsläppen från transportsektorn i Sverige ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. Mot bakgrund av detta vill vi bjuda in dig som arbetar med logistik och godstransport samt inköp av dessa för att ta del i ett förmiddagsseminarium på Lindholmen Science Park i Göteborg som adresserar hur vi gemensamt kan nå målen.

Förmiddagen kommer bjuda på ett flertal intressanta presentationer och inblickar från bland annat Triple F, IVL Svenska Miljöinstitutet, Volvo Trucks, Scania, DHL, drivmedelsleverantörer samt transportköpare. Ni kommer få ökad förståelse för trender inom transportinköp, tillgänglig teknik, drivmedelsutveckling och hur åkerierna agerar. 

Ni finner den detaljerade agendan under flik "Agenda"

Med vänlig hälsning
CLOSER och GREAT

 

CLOSER
CLOSER är en nationell samverkansplattform, kunskapsnod och projektverkstad för ökad transporteffektivitet. Resultaten från vårt arbete är nya lösningar till det godstransportsystem som ska försörja ett hållbart samhälle. CLOSER utgörs av totalt cirka 50 partners från näringsliv, samhälle och akademi.

GREAT
Region Skåne koordinerar GREAT, ett projekt som samfinansieras av Europeiska Unionens Fonden för ett sammanlänkat Europa, med syfte att minska koldioxidutsläppen från vägtransportsektorn. I ett samarbete mellan privata och offentliga aktörer möter vi en av våra största klimatutmaningar.

 

Lindholmen Science Park använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Lindholmen Science Park. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Lindholmen Science Park samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.