Invajo - Events tool
Detta event har redan ägt rum!

Workshop långa fordon i Sverige

Arrangör
CLOSER
Plats
Demostudion, Lindholmen Science Park
Datum
24 januari 2019
Tid
13:00 - 17:00

Workshop långa fordon i Sverige

Det nationella HCT-programmet, som drivs i regi av CLOSER, bjuder in dig till workshop gällande långa fordon, längre än för tillfället tillåtet (25,25 m), i Sverige.

Syftet med workshopen är att diskutera hur längre fordon kan införas, vart det bör införas samt identifiera vilka typer av försök med långa fordon som är särskilt intressanta för de olika aktörerna och som bidrar med mest nytta. Workshopen är även ett bidrag till regeringsuppdraget vid namn ”Uppdrag att analysera om och var längre lastbilar bör tillåtas på det svenska vägnätet” där följande beslut tagits:

Den svenska regeringen har gett i uppdrag åt Trafikverket att analysera om och var längre lastbilar bör tillåtas på det svenska vägnätet i syfte att öka transporteffektiviteten och minska godstransporternas klimatpåverkan.

Vi kommer bland annat kort att få lyssna till Kenneth Natanaelsson, Trafikverket, berätta om regeringsuppdraget samt fordonstillverkare och transportörers vy på långa fordon. Viktor Åkesson, ansvarig för arbetspaketet Systemeffekter och Logistik inom HCT-programmet och även koordinator för den uppdaterade färdplanen HCT väg i Sverige, kommer även kortfattat att gå igenom forskningsbehov gällande längre fordon som identifierats inom logistiksegmentet på vägen fram mot år 2030.

Vi utför sedan en workshop kretsande kring ovan formulerat syfte och vi ser fram emot att få ta del av era synpunkter.  

Läs mer om regeringsuppdraget här >>

Läs mer om HCT-programmet här >>
Lindholmen Science Park använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Lindholmen Science Park. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Lindholmen Science Park samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.