Invajo - Events tool
Detta event har redan ägt rum!

Workshop: Hur kan längre fordon öka attraktiviteten för mer järnvägs- och sjötrafik?

Arrangör
CLOSER
Plats
Demostudion, Lindholmen Science Park
Datum
15 oktober 2019
Tid
09:00 - 12:00

Workshop: Hur kan längre fordon öka attraktiviteten för mer järnvägs- och sjötrafik?

CLOSER och dess nationella program HCT, bjuder in till workshop kring möjligheter med längre vägfordon i kombination med järnvägs- och sjötransporter. Detta samarbete är en del i den satsning CLOSER gör inom ramen för innovation och ökad transporteffektivitet inom långväga godstransporter.

Syftet med workshopen är att diskutera möjligheter med längre fordon (än idag tillåtna 25,25 meter) i kombination med järnvägs- och sjötransporter för att skapa effektiva och konkurrenskraftiga multimodala transporter.

Vad kommer krävas i form av samarbetsformer, planeringsverktyg, teknikutveckling och lagstiftning för att stödja en effektivare terminalhantering och distribution samt hämtning av gods? Detta är frågor som vi vill få besvarade och hoppas kunna föra en dialog kring.

Inom det Nationella HCT-programmet har en ny uppdaterad färdplan för HCT färdigställts där stor vikt läggs på att öka kunskapen kring hur längre fordonskombinationer kan stödja konkurrenskraften för multimodala transportkombinationer. Detta ligger väl i linje med CLOSERs satsning på att finna ökat projektsamarbete kring långväga effektiva transporter inom ramen för det nystartade temaområdet Multimodala Lösningar.

Under förmiddagen kommer CLOSER presentera resultatet för nyligen genomförd behovsanalys som grund för arbetet med multimodala transporter. Därtill kommer vi lyssna in på befintliga HCT-upplägg likväl som nya planerade försök och testarenor.

Vad vi hoppas att ni kan bidra med vid workshopen är ytterligare kunskap och idéer kring hur vi för kunskap och innovation framåt i ämnet, hur vi ska prioritera arbetet, och förhoppningsvis ge förslag på nya projekt och möjliga nya implementeringar av HCT i kombination med järnväg och sjöfart där vi i samverkan kan testa ny kunskap och nya innovationer i en verklig kontext.

Lindholmen Science Park använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Lindholmen Science Park. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Lindholmen Science Park samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.