Invajo - Events tool
Detta event har redan ägt rum!

Hur kan framtidens godståg möjliggöra effektiva leveranser genom automatkoppel?

Arrangör
CLOSER
Plats
Online
Datum
19 mars 2021
Tid
08:00 - 09:00

Frukostseminarium om framtidens leveranser via godståg

Under fyra fredagar i mars/april anordnar CLOSER digitala frukostseminarium där vi diskuterar samt förklarar möjligheter för framtidens godståg utifrån de tekniker som utvecklas inom det europeiska programmet Shift2Rail.

Frukostseminarierna ger dig en möjlighet att på ett enkelt sätt bli mer insatt i ny teknik och framtidsutsikter för järnvägssystemet. Under det första tillfället diskuteras hur nya tekniker från Shift2Rail kan appliceras i Sverige, vilka utmaningar som finns för olika aktörer samt vad som kommer ske framåt. Seminarierna kommer att ge en överblick, göra ett fåtal djupdyk och även öppna upp för mycket diskussion i paneler och med publiken.

Agenda:

Del 1: Här får vi en inblick i varför automatkoppel kan möjliggöra effektiva transporter, vad det är som sker nu samt en inblick i varför vi inte kommit längre än vi gjort.
Del 2: Paneldiskussion kring automatkoppel som möjliggörare utifrån ett användarperspektiv, infrastrukturperspektiv samt framtidsutsikter.

Talare:

 

Här kan finns inspelningen från förra tillfället >

 

Lindholmen Science Park använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Lindholmen Science Park. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Lindholmen Science Park samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.