Invajo - Events tool
Detta event har redan ägt rum!

CLOSER årskonferens & årsmöte

CLOSER årskonferens & årsmöte


Samhället står inför stora utmaningar för att nå Agenda 2030-målen. Hur bidrar CLOSER och våra partners till att uppnå målen inom transport- och logistiksektorn och hur kan vi accelerera denna utveckling tillsammans? Med riktning mot ett hållbart samhälle är temat för CLOSERs årsmöte 2021 där vi kommer att dels se tillbaka kring de resultat som samverkan inom CLOSER har bidragit till samtidigt som vi lyfter blicken och tar avstamp i kommande satsningar och initiativ inom samarbetet. Vi kommer fokusera på de framgångsfaktorer som har bidragit till de kraftsamlingar som vi nu ser inom elektrifiering av tunga fordon och inom Geofencing och föra en diskussion med företrädare som har bidragit till och följt utvecklingen inom dessa områden.

Varmt välkomna!

 

Koppla upp dig här >

Lindholmen Science Park använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Lindholmen Science Park. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Lindholmen Science Park samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.