Invajo - Events tool
Detta event har redan ägt rum!

Nätverksträff för unga idrottsforskare

Arrangör
Centrum för idrottsforskning
Plats
Online
Datum
15 oktober 2020
Tid
13:30 - 16:15
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Nå ut med din forskning!

Researchgate, Mendeley, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram och poddar. Listan över sociala plattformar är lång. Sociala medier har förändrat vår kommunikation, från information till interaktion. Forskare kan dra nytta av det och stärka sin profil i vetenskapliga och populärvetenskapliga sammanhang. Men hur gör man?

Målgruppen är doktorander och postdoks inom det idrottsvetenskapliga fältet.

PROGRAM

Kl 8.50-13.00
Unga forskare presenterar...
Under förmiddagen hålls ett seminarium för CIF-finansierade postdok-tjänster. Detta seminarium är fristående från eftermiddagens seminarium men det går utmärkt att kombinera och delta hela dagen.

13.30-13.45     
Introduktion och välkommen!
Marie Broholmer, CIF

13.45-14.15   
Strategi kring sociala plattformar – är det nödvändigt?   
Lotta Tomasson, kommunikationsstrateg på Vetenskap & Allmänhet, VA.
Senior projektledare och forskningskommunikatör med strategiskt ansvar för digital kommunikation och 16 års erfarenhet av #forskom.
Instagram/Facebook/Twitter: @vetenskapoallm
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/vetenskapoallm
Youtube: @vetenskapoallmanhet

14.20-14.50
Idrottsforskare: synlighet & sociala medier             
HC Holmberg, professor i fysiologi vid Mittuniversitetet
Twitter: @HCHolmberg1
Instagram: the_olympic_professor

14.50-15.05 Paus

15.05-15.35   
Vilket genomslag ger aktivitet på sociala medier - vetenskapliga fakta och personliga reflektioner  
Katarina Steding Ehrenborg, fysioterapeut och forskare vid Lunds universitet
Twitter: @kie_ehrenborg
Instagram: katarinaehrenborg

15.35-16.05
Workshop i grupper 
Diskussionfrågor/erfarenhetsutbyte
- vilka plattformar använder jag? För- och nackdelar
- hur har jag gjort för att skapa mig ett forskningsnätverk
- strategier kring mediafrågor

16.05-16.15  
Gemensam diskussion och avslutning      

VÄLKOMMEN!

Centrum för idrottsforskning använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Centrum för idrottsforskning. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Centrum för idrottsforskning samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.