Invajo - Events tool Get people together
Plats
Stockholm
Datum
23 - 25 april 2021
Tid
16:00 - 13:00
Åldersgräns
18

Centerstudenters förbundsstämma 2021

Äntligen är det dags för årets höjdpunkt - Centerstudenters förbundsstämma år 2021!

Den 23-25 april är det dags för Centerstudenters förbundsstämma. Under förbundsstämman ska ny politik antas, förbundsstyrelsen för det kommande verksamhetsåret ska väljas och förbundets politiska linje inför partistämman i höst ska stakas ut. I tider av slutenhet behöver Centerstudenter mötas för att samtala, debattera och besluta om hur förbundet fortsätter sitt arbete för frihet och öppenhet.

Förbundsstyrelsen planerar just nu för att kunna samlas det sätt som omständigheterna i april tillåter. Det innebär att vi just nu planerar både för en helt digital och semi-digital förbundsstämma. Vår förhoppning är att de medlemmar som vill ska kunna delta på plats under sedvanliga former och att de som väljer att vara med på distans ska ha samma möjlighet att delta på stämman under digitala former.

Det innebär att vi just nu behöver veta om du har för avsikt att delta på stämman fysiskt eller digitalt i det fall stämman blir semi-digital och anordnas på plats i Stockholm. Detta för att vi ska kunna planera för boende och resor. 

Du som väljer att anmäla dig som distansdeltagare behöver inte betala anmälningsavgiften till stämman och du ska inte heller fylla i något under resa och boende. Du som anmäler dig som deltagare på plats kommer givetvis att få tillbaka din anmälningsavgift i det fall vi behöver arrangera en helt digital stämma.


Varmt välkomna till förbundsstämman 2021!

Förbundsstyrelsen genom stämmogeneralerna 

/Julia Eriksson & Olga Anikina


Allmän information

Vad kostar det? 

För dig som deltar på plats kommer kostnaden att vara 550 kr för studenter och 650 kr för knegare. Digitalt deltagande är kostnadsfritt. I det fall stämman genomförs helt digitalt så så kommer du som har betalat anmälningsavgift att få tillbaka denna.

  • Förbundets resepolicy täcker resekostnader för max 1500 kr per person. Om dina resor skulle kosta mer än det kommer du faktureras den överstigande delen av kostnaderna om du inte fått godkännande från generalsekreterare Malin Stampe. I regel sköter Malin bokningen av resor till och från stämman. Information om din resa får du per mejl när den är bokad. 
  • Om du avanmäler dig utan giltig orsak kommer du att faktureras de faktiska kostnader som förbundet haft för din medverkan vid förbundsstämman. De faktiska kostnaderna uppgår till ca 3000 kr per person.
  • Rösträtt har medlemmar som löst medlemskap senast den 14 mars i år. För de som varit medlemmar 2019 måste avgiften för 2020 vara betald innan stämmans öppnande. Inga undantag kommer att göras.
  • Observera att det inte går att anmäla sig till detta evenemang om man har obetalda fakturor från Centerstudenter sedan tidigare. Har du obetalda fakturor kommer din anmälan inte bli giltig förens dessa är betalda. Är du osäker om du har en obetald faktura kan du vända dig till generalsekreterare Malin Stampe.

Frågor

Om du har några frågor är du välkommen att fråga stämmogeneralerna Julia Eriksson (julia.eriksson@centerstudenter.se) och Olga Anikina (olga.anikina@centerstudenter.se).

Motionsstopp

Motioner till förbundsstämman skickas till centerstudenter@centerpartiet.se senast den 14 mars.

Bokning
Sista bokningsdag
Pris (inkl. moms)
Antal
Knegare - fysiskt deltagande
29 mars 2021 (23:59)
650.00 SEK
0
Student - fysiskt deltagande
29 mars 2021 (23:59)
550.00 SEK
0
Digitalt deltagande
29 mars 2021 (23:59)
0.00 SEK
0
Totalt belopp:  0 kr (inkl.moms)
Centerstudenter använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Centerstudenter. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Centerstudenter samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.