Invajo - Events tool Get people together

Digital förbundsstämma 2020

Bästa Centerstudenter, 

Vi befinner oss i en extraordinär situation där den rådande utvecklingen av COVID-19 pandemin har gjort den fysiska stämman i Linköping 24-26 april omöjlig. I och med detta kommer ärenden nödvändiga för förbundets fortsatta verksamhet att hanteras vid en digital stämma. Den digitala stämman kommer hållas den 25 april över videolänk och med hjälp av ett särskilt voteringssystem. För att delta rekommenderas en bra internetuppkoppling samt dator/surfplatta med mikrofon och videokamera. Har du inte det funkar även med mobiltelefon. 

Förbundsstämman startar kl 12.00 för att möjliggöra att alla deltagare ätit lunch innan stämman, och har en preliminär sluttid vid kl 17.00. Observera att sluttiden är preliminär. Vi rekommenderar att man avsätter någon timme extra i det fall behandlingen skulle dra över tiden. 

Förbundsstyrelsen kommer under den digitala stämman föreslå bordlägga motions- och propositionsbehandlingen med ambitionen att kunna behandla dessa vid en fysisk stämma under hösten 2020. På så sätt kommer enbart punkter nödvändiga för förbundets fortsatta verksamhet, så som revision, ansvarsfrihet och valärenden behandlas den 25 april. 

All nödvänding information kring stämmoordning, voteringssytem, hur man begär ordet och liknande, kommer skickas ut i god tid innan stämman. Läs gärna igenom informationen extra noga. Allt för att försöka göra det så smidigt som möjligt för oss alla när den digitala stämman väl startar. 

Handlingarna kommer att skickas ut till samtliga anmälda i enlighet med stadgarna, senast 14 dagar innan förbundsstämman. 

Rösträtt har medlemmar som löst medlemskap senast den 15 mars i år. För de som varit medlemmar 2019 måste avgiften för 2020 vara betald innan stämmans öppnande. Inga undantag kommer att göras.

Som tidigare nämnt tycker vi det är ett väldigt tråkigt beslut att behöva ställa in den fysiska stämman i Linköping. Men då vi befinner oss mitt i en extraordinär situation anser förbundsstyrelsen, som är ytterst ansvarig för förbundet och dess verksamhet, att vi måste göra vår del för att begränsa smittspridningen och värna medlemmar i Centerstudenters hälsa. Vi hoppas att många av er kan tänka er göra oss sällskap under den digitala stämman och bidra till några av förbundets viktiga beslut! 

Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er till någon av stämmogeneralerna; caroline.ferning@centerpartiet.se eller warda.fatih@centerpartiet.se 

Förbundsstyrelsen genom stämmogeneralerna 

/Caroline Ferning & Warda Fatih