Invajo - Events tool
Detta event har redan ägt rum!

Cederquists kompetensdag

Arrangör
Cederquist
Plats
Cederquist
Datum
23 oktober 2018
Tid
12:00 - 17:15

Välkomna till vår kompetensdag!

Varmt välkomna till Cederquists kompetensdag den 23 oktober. Under dagen ges du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i ett antal aktuella juridiska ämnen som rör allt från M&A-trender till GDPR och regulatoriska frågor. En möjlighet att också knyta kontakter med andra experter som deltar. Helt enkelt en eftermiddag för dig som gillar att nätverka och samtidigt fördjupa dina kunskaper.

Agenda

12.00 
Registrering & mingellunch.

12.45
Tone Myhre Jensen, Managing Partner hälsar välkomna.

12.50-13.30 - Trender på M&A-marknaden
Partner Lars Bärnheim och Associate Sebastian Rosvall (M&A) talar om aktuella trender på M&A-marknaden vad gäller förvärvsprocesser och avtalsklausuler. 

13.30-14.15 - De nya bolåneaktörerna
Under det senaste året har de traditionella bolånegivarna fått konkurrens från nya typer av aktörer som erbjuder låga räntor och distribution via digitala kanaler. Hur kommer det sig att förändringarna på bolånemarknaden sker just nu, hur fungerar en bolånefond och vad tycker egentligen Finansinspektionen? Head of Financial Regulation, Sebastian Sundberg och Senior Associate Joel Aneheim, reder ut. 

14.15-14.45
Fikapaus.

14.45-15.30 - GDPR i nästa fas
Partner Johanna Linder & Senior Associate Henrik Lindstrand (Immaterialrätt, IT-rätt och Mediarätt) delar med sig av sina erfarenheter och råd kring:
·         Lessons learned från GDPR-projekten
·         Vanliga restaktiviteter från GDPR-projekten och hur man kan hantera dem
·         GDPR-efterlevnad i förvaltningsfas – utmaningar och viktigt att tänka på

15.30-16.15 - Informationsgivning & trender på aktiemarknaden
Partner Fredrik Lundén och Senior Associate Henrik Wållgren (Aktiemarknad) beskriver vilka utmaningar de noterade bolagen möter i sin informationsgivning efter två år med EU:s marknadsmissbruksförordning. Dessutom berörs några av de trender på aktiemarknaden som kan urskiljas under 2018.

16.15-16.30 
Bensträckare.

16.30 – 17.15 Styrelseansvar i ny miljö
Partner Erik Wernberg och Senior Associate Eric Johnson (tvistlösning) talar om hur skadeståndsansvaret för verkställande direktörer, styrelseledamöter jämte revisorer har utvecklats mot bakgrund av ett par nya uppmärksammade avgöranden (bl.a. Kraft & Kultur, HQ, SevenDay Finans m.fl.), bl.a. vad avser ansvarsfördelning mellan bolagsorgan, aktieägare och tredje män. Detta är några av de frågor som kommer att behandlas under seminariet och frågeställningarna utgår från föreläsarnas erfarenheter och expertis inom detta område.

17.15-18.30 Fortsatt mingel
Vi serverar lättare förtäring och dryck.

Datum: 23 oktober, 2018
Plats: På Cederquists kontor, Hovslagargatan 3, 111 48 Stockholm.
Tid: 12.50-17.15. Lunch serveras från 12.00 och lättare mingelmat från kl 17.15 och framåt.

Vill du ta med dig en kollega eller vän? Varmt välkommen. Anmäl denne separat.

Välkomna!

Vid frågor, maila event@cederquist.se.

Advokatfirman Cederquist använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Advokatfirman Cederquist. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Advokatfirman Cederquist samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.