Frukostföreläsningar i Stockholm

Helio, Hornstull
Hornsbruksgatan 23, Stockholm
Visa på karta
13 april - 18 maj 2018
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00
Arrangör
Brandskyddslaget AB
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Helio, Hornstull
Datum
13 april 2018
27 april 2018
18 maj 2018
Tid
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

Vårens frukostföreläsningar i Stockholm

I april och maj arrangerar Brandskyddslaget i Stockholm återigen en serie frukostföreläsningar. Tre fredagar bjuder vi in till intressanta föreläsningar i Helios konferensanläggning, granne med vårt kontor i Hornstull.

Gröna tak
Föreläsare: Axel Mossberg, Brandskyddslaget
Datum: 13 april

Gröna tak är något som blir allt vanligare inom byggbranschen. Taken innebär många fördelar, inte minst för miljö, stadsbild och dagvattenhantering. I många fall uppfyller dock inte de önskade taktäckningarna de förenklade kraven för brandskydd som anges i de allmänna råden inom BBR. Vad finns det då för möjligheter att projektera byggnader med gröna tak?

Vid frukostseminariet går Axel igenom den grundläggande brandskyddsproblematiken med gröna taktäckningar, hur detta hanteras i andra länder samt hur konsekvensen av en brand i en sådan taktäckning skulle kunna beräknas. Exempel på hur detta skulle kunna tillämpas i praktiken ges också.


Träbyggnader
Föreläsare: Lisa Broberg och Torkel Danielsson, Brandskyddslaget
Datum: 27 april

Intresset och möjligheten att bygga med trä har aldrig varit större än nu. Utvecklingen av träprodukter har medfört att det inte längre tillhör ovanligheten att ytskikt, fasader eller bärande byggnadsdelar kan utföras i trä i alla typer av byggnader. Vilka är de vanligaste utmaningarna gällande brand i dessa träbyggnader och vilka lösningar finns?

Torkel och Lisa går igenom vilka utmaningar som finns med användandet av trä i byggnader samt hur man kan gå till väga för att hantera dem.


Brandskydd under byggtid
Föreläsare: Torkel Dittmer och Hans Johansson, Brandskyddslaget
Datum: 18 maj

Bränder på byggarbetsplatser uppmärksammas allt mer. Det finns ofta stora risker eftersom brandskyddsystem, som exempelvis sprinkler, inte har installerats och att brandcellsgränser är bristfälliga. Detta samtidigt som tänkbara brandstiftare ofta är flera. Hur kan man åtgärda detta och minska riskerna vid såväl nybyggnad som ändring/ombyggnad?

Torkel och Hans kommer prata om brandskydd under byggtiden med särskilt fokus på projekt där tredje man berörs. Vilka krav bör man ställa? Förutom kravställning kommer risker med cellplast liksom förvaring av gas att tas upp.

 

Hålltider
Frukost serveras från 7.30. Själva föreläsningarna startar klockan 8.00 och är ungefär 45 minuter långa. Efteråt kommer det finnas tid för frågor och eftersnack.

Lokal
Helios konferensanläggning i Hornstull. Första föreläsningen hålls i lokal Platon, övriga två i lokal Marie Curie.

Anmälan
Alla föreläsningar är kostnadsfria och vi bjuder på frukostfika.
Sista anmälningsdag är en vecka innan respektive föreläsning.

Känner du fler personer som vill gå?
Skicka gärna vidare inbjudan till någon som inte fått den, men som du tror skulle vara intresserad.