Invajo - Events tool

Frukostföreläsningar i Karlstad 2019

Skeppet 1
Tullhusgatan 1A, Karlstad
Visa på karta
19 september - 17 oktober 2019
Arrangör
Brandskyddslaget AB
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Skeppet 1
Datum
19 september - 17 oktober 2019

Brandskyddslagets frukostföreläsningar i Karlstad

Brandskyddslagets frukostföreläsningar i Karlstad återkommer i september och oktober. Under tre torsdagar kommer intressanta föreläsningar att hållas på Tullhusgatan 1A, med start den 19 september.

Frukostföreläsning 1: Brandlarm och dess syfte
Föreläsare: Lars Hellman, Brandskyddslaget
Datum: 19 september

Alla har vi någon gång stött på ett brandlarm eller utrymningslarm, vare sig vi befinner oss hemma eller ute i offentliga miljöer. Hemma består det vanligtvis av en enklare brandvarnare medan det i offentliga miljöer kan vara en betydligt mer avancerad anläggning där vi normalt endast ser detektorerna i taket eller larmknapparna och larmdonen på väggarna. Det vi däremot inte ser i en sådan anläggning är centralutrustningen, alltså själva hjärnan i anläggningen. Det vi kanske inte heller tänker på är vad som händer, och varför, om en brand skulle uppstå i byggnaden – och vilken funktion brandlarmanläggningen har i det avseendet. Vad bör man, som ägare av en brandlarmanläggning, tänka på så att man säkerställer anläggningens syfte och funktion över tid, från installation till driftskede?

Frukostföreläsning 2: Ventilationsbrandskydd
Föreläsare: Hans Nyman, Brandskyddslaget
Datum: 3 oktober

Genom att välja rätt system för ventilationsbrandskyddet kan stora pengar sparas utan att för den skull tumma på säkerheten. Idag används till exempel ofta spjäll eller ”fläkt i drift” vid brand som metod för att hindra rök att spridas via ventilationssystemen, men när är det kostnadseffektivt att välja det ena framför det andra? Vid seminariet kommer, utifrån Boverkets byggregler, bland annat dessa metoder med sina för- och nackdelar att diskuteras och redovisas.

Frukostföreläsning 3: Samordnad provning
Föreläsare: Fredrik Björk, Brandtec AB
Datum:  17 oktober

I en modern fastighet utgör brandlarmanläggningen hjärtat i brandskyddet och styr ofta åtskilliga brandskyddsfunktioner, vilket ofta innebär mycket komplexa anläggningar. Samordnade provningar utförs för att verifiera att hela funktionskedjan på de brandskyddsfunktioner som är integrerade med brandlarmet fungerar, och som säkerställer det tekniska brandskyddet inom fastigheten.

Exempel på brandskyddsfunktioner som måste säkerställas är utrymningslarm, styrning av dörrar, ventilationsbrandskydd, brandgasventilation samt hisstyrningar. Fredrik kommer reda ut hur detta säkerställs för att undvika misstag som kan få stora konsekvenser.

Hålltider
Frukost serveras från 08.00. Föreläsningarna startar klockan 08.30 och är ungefär 40 minuter långa. Efteråt kommer det finnas tid för frågor och diskussioner.

Lokal
Skeppet 1, Tullhusgatan 1A, Karlstad, där den första föreläsningen sker i konferenslokal Blåsten och de övriga föreläsningarna i konferenslokal Insikten på entréplan. Ingång bredvid restaurangen.

Anmälan
Alla föreläsningar är kostnadsfria och vi bjuder på frukost.
Sista anmälningsdag är en vecka innan respektive föreläsning.

Känner du fler personer som vill gå?
Skicka gärna vidare inbjudan till någon som inte fått den, men som du tror skulle vara intresserad.

Välkomna!