Frukostföreläsningar i Karlstad

Skeppet 1
Tullhusgatan 1A, Karlstad
Visa på karta
11 oktober - 8 november 2018
08:00 - 10:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00
Arrangör
Brandskyddslaget AB
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Skeppet 1
Datum
11 oktober - 8 november 2018
Tid
08:00 - 10:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

Brandskyddslagets frukostföreläsningar i Karlstad

I oktober och november återkommer Brandskyddslagets frukostföreläsningar i Karlstad. Tre torsdagar, med start den 11 oktober bjuder vi in till intressanta föreläsningar på Tullhusgatan 1B. Vid två av tillfällena är det kollegor från våra systerföretag Brandtec och Process Safety Group som föreläser och vi får ta del av deras kunskap och veta lite mer om vad de arbetar med.

Förvaltningsskedet och systematiskt brandskyddsarbete
Föreläsare: Emil Egeltoft och Peter Moll, Brandtec
Datum: 11 oktober

Systematiskt brandskyddsarbete i förvaltningsskedet handlar oftast om att fastighetsägaren/hyresgästen måste skapa rutiner och dokumentation för det systematiska brandskyddsarbetet. Det innefattar drift-/ underhållsplaner och kontrollsystem för de tekniska systemen och de rent organisatoriska delarna som exempelvis ansvarsfördelning, utbildningsplaner, och interna regler.

Emil och Peter kommer att berätta lite mer om de här delarna och reda ut en del begrepp där det ofta blir missförstånd.

Frångänglighet
Föreläsare: Henrik Alling, Brandskyddslaget
Datum: 25 oktober

Sedan många år har tillgänglighet varit ett känt begrepp i byggreglerna. Ett fortfarande ganska nytt krav är också det som vi brandskyddskonsulter kallar ”frångänglighet”. Brandskyddslaget har i flera år innan kravet infördes projekterat för funktionsnedsattas säkerhet. Under detta pass reder Henrik ut begreppen om hur vi ska säkerställa att personer med funktionsnedsättningar ska komma ut om det brinner.

OBS! Inställd - Industririsker
Föreläsare: Jan Nählinder, PS Group
Datum: 8 november

Att hantera egna, myndigheters, kunders, ägares eller försäkringsbolags krav inom processäkerhet, hälsa, miljö och säkerhet (HSE) kräver ibland mer kompetens och resurser än vad organisationen själv besitter.
PS Group har arbetat med processäkerhet under många år och vet att de företag som tagit ett helhetsgrepp om sina risker och äger processen, lättare får genomslag med sitt HSE-arbete så väl internt som externt. Praktisk processäkerhet definierar de som ett säkerhetsarbete som utgår från det egna företagets förutsättningar och samlat möter myndigheter och andra kravställare.

Jan Nählinder, VD på PS Group, berättar om modernt konsultstöd till verksamheter som omfattas av många olika lagstiftningar.

Hålltider
Frukost serveras från 08.00. Föreläsningarna startar klockan 08.30 och är ungefär 40 minuter långa. Efteråt kommer det finnas tid för frågor och diskussioner.

Lokal
Skeppet 1, Tullhusgatan 1A, Karlstad, där de två första föreläsningarna sker i konferenslokal Insikten och den tredje föreläsningen i konferenslokal Blåsten på entréplan. Ingång bredvid restaurangen.

Anmälan
Alla föreläsningar är kostnadsfria och vi bjuder på frukost.
Sista anmälningsdag är en vecka innan respektive föreläsning.

Känner du fler personer som vill gå?
Skicka gärna vidare inbjudan till någon som inte fått den, men som du tror skulle vara intresserad.