Frukostföreläsningar i Örebro

18 september - 16 oktober 2019
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00
Arrangör
Brandskyddslaget AB
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Datum
18 september 2019
2 oktober 2019
16 oktober 2019
Tid
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

Brandskyddslagets frukostföreläsningar i Örebro

Under tre onsdagar i september och oktober bjuder vi in till intressanta föreläsningar i Örebro. Brandskyddslagets frukostföreläsningar kommer att äga rum vid två tillfällen, 18 september och 2 oktober. I samband med den tredje och sista föreläsningen den 16 oktober bjuder vi in till after work på vårt kontor.

Frukostföreläsning 1: Brandlarm och dess syfte
Föreläsare: Lars Hellman, Brandskyddslaget
Datum: 18 september
Plats: Resturang 4e Våningen

Alla har vi någon gång stött på ett brandlarm eller utrymningslarm, vare sig vi befinner oss hemma eller ute i offentliga miljöer. Hemma består det vanligtvis av en enklare brandvarnare medan det i offentliga miljöer kan vara en betydligt mer avancerad anläggning där vi normalt endast ser detektorerna i taket eller larmknapparna och larmdonen på väggarna. Det vi däremot inte ser i en sådan anläggning är centralutrustningen, alltså själva hjärnan i anläggningen. Det vi kanske inte heller tänker på är vad som händer, och varför, om en brand skulle uppstå i byggnaden – och vilken funktion brandlarmanläggningen har i det avseendet. Vad bör man som ägare av en brandlarmanläggning tänka på så att man säkerställer anläggningens syfte och funktion över tid, från installation till driftskede?

Frukostföreläsning 2: Ventilationsbrandskydd
Föreläsare: Hans Nyman
Datum: 2 oktober
Plats: Resturang 4e Våningen

Genom att välja rätt system för ventilationsbrandskyddet kan stora pengar sparas utan att för den skull tumma på säkerheten. Idag används till exempel ofta spjäll eller ”fläkt i drift” vid brand som metod för att hindra rök att spridas via ventilationssystemen, men när är det kostnadseffektivt att välja det ena framför det andra? Med utgångspunkt i Boverkets byggregler kommer Hans diskutera och redovisa dessa metoder bland annat, med sina för- och nackdelar.

Föreläsning 3 med AW: Brandfrågan i byggprocessen och nyheter i BBR
Föreläsare: Henrik Alling och Kristoffer Rindhoff
Datum: 16 oktober
Plats: Brandskyddslaget, Orvar Bergmarks Plats 1

Pass 1:
Vem är det som äger brandfrågan i byggprocessen och vad är det egentligen som gäller? Regelverket kring brand upplevs ofta som en snårskog och allt som oftast fastnar någon brandfråga i långbänk. Henrik hamnar som SAK3 ofta i projekt som är trassliga och där hans roll är att reda ut ansvarsfrågor och vad man får och inte får göra.

Under föreläsningen går Henrik igenom byggprocessen utifrån ett brandperspektiv. Han ger exempel på hur det kan gå fel och hur det borde gå till med förhoppningen att brandfrågan ska bli en positiv upplevelse i projekten med ett bra brandskydd som resultat.

Pass 2:
Kristoffer går igenom de senaste nyheterna som påverkar brandskyddsprojektering, exempelvis BBR, EKS samt frångänglighet.

Efter pass två startar AW:n.

Hålltider
Frukostföreläsning 1 och 2:
Frukost serveras från 08.00. Föreläsningarna startar klockan 08.30 och är ungefär 40 minuter långa. Efteråt kommer det finnas tid för frågor och diskussioner.

Föreläsning 3 med AW:
Drop-in från 15.00. Pass 1 startar klockan 15.30 och är ungefär 40 minuter lång. Pass 2 beräknas starta ca klockan 16.30. Efter passen kommer det finnas tid för frågor och diskussioner. Vi dukar upp för mingel med tillhörande bubbel och tilltugg.

Lokal
Frukostföreläsning 1 och 2:
De två första föreläsningarna äger rum på resturang 4e Våningen i Örebro.

Föreläsning 3 med AW:
Den tredje föreläsningen äger rum på vårt kontor på Orvar Bergmarks Plats 1. Ta hissen till våning 4.

Anmälan
Alla föreläsningar är kostnadsfria och vi bjuder på frukost respektive dryck och tilltugg.
Sista anmälningsdag är en vecka innan respektive föreläsning.

Känner du fler personer som vill gå?
Skicka gärna vidare inbjudan till någon som inte fått den, men som du tror skulle vara intresserad.

Välkomna!