Fredagar med frukost och föreläsning

Klara Strand/Viktor Arendorff
Klarabergsviadukten 90, Stockholm
Visa på karta
15 - 29 november 2019
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00
Arrangör
Brandskyddslaget AB
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Klara Strand/Viktor Arendorff
Datum
15 november 2019
22 november 2019
29 november 2019
Tid
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

Frukost och föreläsning - en bra start på dagen!

Vad passar inte bättre än att lysa upp mörka novembermornar med god frukost och inspirerande kunskap? Tre fredagar i rad arrangerar Brandskyddslaget i Stockholm återigen sina uppskattade frukostföreläsningar. Till skillnad mot våra tidigare serier håller vi den här gången till i centrala Stockholm, nära centralstationen. Annars är konceptet det vanliga. Vi bjuder på frukost och våra egna medarbetare eller medarbetare från våra systerföretag, delar med sig av sin kunskap.

 

Antagonistiska hot
Föreläsare: Rosie Kvål, Brandskyddslaget och Pierre Wahlqvist, Process Safety Group
Datum: 22 november

Terrorhot har tidigare sällan varit en faktor att beakta vid utformning av offentliga miljöer eller i samhällsplaneringsprocessen. Andra risker som exempelvis översvämning, ras, skred och olycka med farligt gods studeras och hanteras. I och med den ändrade hotbilden i Sverige ökar behovet av att även studera terrorhot i samhällsplaneringen. Vi vet att stora folksamlingar ofta utgör mål för den typen av händelser. Det är därför viktigt att i ett tidigt skede fundera över hur platser där stora mängder människor samlas kan utformas för att försvåra eller förhindra en attack. Att genomföra åtgärder utan tanke kan skapa konflikt med exempelvis tillgänglighet, åtkomst för räddningstjänsten, funktion och gestaltning.

Vid frukostseminariet går Pierre och Rosie igenom olika hotbilder och vad som kan vara viktigt att tänka på vid utformning av offentliga miljöer för att skydda sig mot dessa hot.


Brandperspektivet i den hållbara utvecklingen
Föreläsare: Lisa Broberg och Alexander Elias, Brandskyddslaget
Datum: 15 november

Intresset och möjligheten att bygga hållbart har aldrig varit större än nu. Detta intresse har medfört en snabb utveckling av både nya byggnadstekniker och tekniska system. Den global medvetenheten i hållbarhetsfrågor i kombination med starka incitament att bygga hållbart har medfört att våra regelverk inte hunnit med den snabba marknadsutvecklingen på området. Exempel på områden där regelverket inte riktigt hunnit med är vissa systemlösningar för gröna tak, träkonstruktioner, solcellsanläggningar och batterianläggningar.

Alexander och Lisa kommer gå igenom vilka de vanligaste utmaningarna gällande brand är för dessa lösningar och hur de bör hanteras ur ett brandtekniskt perspektiv.

Samordnad provning
Föreläsare: Fredrik Björk, Brandtec
Datum: 29 november

I en modern fastighet utgör brandlarmanläggningen hjärtat i brandskyddet och styr ofta åtskilliga brandskyddsfunktioner, vilket ofta innebär mycket komplexa anläggningar. Samordnade provningar utförs för att verifiera att hela funktionskedjan på de brandskyddsfunktioner som är integrerade med brandlarmet fungerar, och som säkerställer det tekniska brandskyddet inom fastigheten.

Exempel på brandskyddsfunktioner som måste säkerställas är utrymningslarm, styrning av dörrar, ventilationsbrandskydd, brandgasventilation samt hisstyrningar. Fredrik kommer reda ut hur detta säkerställs för att undvika misstag som kan få stora konsekvenser.


Hålltider
Frukost serveras från 7.30. Själva föreläsningarna startar klockan 8.00 och är ungefär 45 minuter långa. Efteråt kommer det finnas tid för frågor och eftersnack.

Lokal
Klara Strand, lokal Viktor Arendorff, Klarabergsviadukten 90.

Anmälan
Alla föreläsningar är kostnadsfria och vi bjuder på frukost.
Sista anmälningsdag är en vecka innan respektive föreläsning.

Känner du fler personer som vill gå?
Skicka gärna vidare inbjudan till någon som inte fått den, men som du tror skulle vara intresserad.