Arrangör
Bildningsförbundet Östergötland
Plats
Louis De Geer Konsert & Kongress
Datum
15 november 2023
Tid
08:30 - 16:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

VÄLKOMMEN TILL FOLKBILDARFORUM

Den 15 november är det dags för Folkbildarforum 2023 med tema ”Identitet & Igenkänning” och i år har vi förlagt konferensen på Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping!

Identitet för en individ är en självklar känsla av att vara en egen person med egna egenskaper, tankar, åsikter och en egen personlighet. Igenkänning är en känsla av att man förstår och/eller delar egenskaper, tankar, åsikter och personlighet med andra. Organisationer byggs på liknande sätt. Genom samverkan med de som deltar bygger man upp den gemensamma identiteten och genom att få verksamheten känd i omvärlden skapar man ett igenkännande för det man gör och är.

Många uttrycker sin ilska över ett samhälle som är i förändring. Folkbildningens grundvalar är under attack och vi hittar inte alltid rätt när vi försöker ge omgivningen vår bild av vad vi gör och är. Vi vet att det inte räcker att vi själva känner ett starkt igenkännande för den rörelse vi är med och skapar. Vårt identitetsbygge måste ha ett igenkännande och på så sätt få ett förtroende från omgivningen också.

Folkbildningen både kan och vill vara med i detta viktiga arbete med att skapa igenkännande, både för individen och för samhället i stort. Med detta tema tar ett brett anspråk på hur vi, genom bildning, bygger identiteter tillsammans med andra och skapar igenkännande för det vi gör och är. För även om vi vill vara unika har vi alla ett stort behov av Igenkännande med den värld vi har runt omkring oss.

Med temat Identitet & Igenkännande kan vi även arbeta med Utvecklingsstrategin samt Kulturplanen för Östergötland och tillsammans kraftsamla oss mot destruktiva krafter och en oro för framtiden.

PRIS: 750 kr 

(för hela dagen inklusive alla måltider)

Bildningsförbundet Östergötland använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Bildningsförbundet Östergötland. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Bildningsförbundet Östergötland samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.