Invajo - Events tool Get people together
Detta event har redan ägt rum!

Del 3: Samverkan - vägen till implementering av precisionsmedicin i svensk sjukvård?

Arrangör
Bayer, KI Innovations, Roche
Plats
Online
Datum
21 oktober 2020
Tid
11:30 - 12:30

Välkommen till den tredje delen av seminarieserien om precisionsmedicin- paradigmskiftet inom cancerbehandling.

#BayerOnCampus (Del 3), i samarbete med Bayer, Karolinska Institutet Innovations AB och Roche

Samverkan - vägen till implementering av precisionsmedicin i svensk sjukvård?

Är det något som kan kallas för den svenska modellen inom Life Science och svensk sjukvård, så är det samverkan. Ordet omnämns exempelvis fyrtionio gånger i Life Science-strategin, vars första kapitel heter just ”Strukturer för samverkan.” Det är ingen slump. I ett land med 21 regioner med ansvar för sjukvård krävs det konsensus, struktur och en gemensam målbild för att implementera precisionsmedicin i klinisk vardag.

Vilken typ av samverkan behövs för att de aktörer som kanske var för sig har olika målbild och prioriteringar ska kunna göra gemensam sak och arbeta mot statens ambition att Sverige ska vara ett föregångsland för införande av precisionsmedicin i vården?

Denna och många fler frågor hoppas vi att panelens deltagare ska kunna belysa under dagens seminarium. 

Medverkande i diskussionen:

Richard Rosenquist Brandell, ordförande i ledningsgruppen för GMS, professor i klinisk genetik, KI

Patrik Rossi, Verksamhetschef, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset

Jan-Olov Sandberg,
medical lead, Roche

Magnus Carlsson, ordförande i Sarkomföreningen


Moderator: Johan Bondestam,
Regional Access Lead, Bayer

(Agenda och talare kan kommer att uppdateras)

 21 oktober kl 11.30-12.30

Varmt välkomna att delta digitalt. Ni får även dela länken till eventet till andra som kan vara intresserade av seminariet  https://invajo.com/l/6KJ1q8WVh2

------------------------------------------------------------------------------------------

Seminarier om precisionsmedicin - paradigmskiftet inom cancerbehandling
Precisionsmedicin beskrivs ofta som ett paradigmskifte inom den medicinska forskningen. Mediciner som erbjuder en individanpassad behandling och där cancertumörens lokalisation spelar mindre roll än vad det är för typ av genförändring som ligger bakom. Istället för att tala om cancerindikationer så riktats alltmer intresse mot vilka gen-eller proteinförändringar som orsakar eller bidrar till cancerutvecklingen. Ett paradigmskifte som innebär nya möjligheter att behandla sjukdomar som tidigare inte gått att behandla men som också ställer nya krav på forskare, läkare, myndigheter, vård och kanske även patienter.  Statens ambition, uttryckt i Life Science strategin, är att Sverige ska vara ett föregångsland för införande av precisionsmedicin i vården. En rimlig ambition givet att vi har en stark ekonomi och en forskning och vård i världsklass. Men om den ambitionen ska bli verklighet - vad krävs då? Det hoppas vi kunna belysa i tre seminarier om precisionsmedicin. 

M-SE-00000438

MAC-VIT-SE-0006


KI Innovations använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av KI Innovations. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, KI Innovations samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.