Invajo - Events tool Get people together
Detta event har redan ägt rum!

Del 2 -Patientens och läkarens perspektiv på precisionsmedicin

Arrangör
Bayer, KI Innovations, Roche
Plats
Online
Datum
23 september 2020
Tid
11:30 - 12:30

Välkommen till den andra delen av seminarieserien om precisionsmedicin- paradigmskiftet inom cancerbehandling.

#BayerOnCampus (Del 2), i samarbete med Bayer, Karolinska Institutet Innovations AB och Roche

Precisionsmedicin med patient och läkare i fokus

Patientföreträdare har ofta i olika fora talat om att vården ska ha ett personcentrerat förhållningssätt som ska utgå ifrån varje enskild individs behov och förutsättningar. Precisionsmedicin, en individanpassad behandling, förutsätter just det. Men en cancervård som i mångt och mycket är organiserad utifrån en uppdelning av olika typer av cancer och organ istället för att utgå ifrån varje individ och vävnadsospecifikt, vilka krav ställer det på vård, läkare och patienter? Hur kommer exempelvis patientorganisationer framöver att organisera sig för att kunna ställa krav på vården och politiken när de kommer att ha mer gemensamt med personer med olika cancerformer, men samma genförändring, än med personer med samma cancerform?

 
Medverkande i diskussionen:
Margareta Haag, ordförande för Nätverket mot cancer

Karin Elinder,
intressepolitisk sakkunnig för vård- och forskningsfrågor, Cancerfonden

Hans Hägglund, 
nationell cancersamordnare, Sveriger kommuner och regioner, SKR


Moderator: Johan Bondestam,
Regional Access Lead, Bayer

(Agenda och talare kan komma att uppdateras)

 23 september kl 11.30-12.30

Varmt välkomna att delta digitalt med en länk som skickas ut den 22 september.

------------------------------------------------------------------------------------------

Seminarier om precisionsmedicin - paradigmskiftet inom cancerbehandling
Precisionsmedicin beskrivs ofta som ett paradigmskifte inom den medicinska forskningen. Mediciner som erbjuder en individanpassad behandling och där cancertumörens lokalisation spelar mindre roll än vad det är för typ av genförändring som ligger bakom. Istället för att tala om cancerindikationer så riktats alltmer intresse mot vilka gen-eller proteinförändringar som orsakar eller bidrar till cancerutvecklingen. Ett paradigmskifte som innebär nya möjligheter att behandla sjukdomar som tidigare inte gått att behandla men som också ställer nya krav på forskare, läkare, myndigheter, vård och kanske även patienter.  Statens ambition, uttryckt i Life Science strategin, är att Sverige ska vara ett föregångsland för införande av precisionsmedicin i vården. En rimlig ambition givet att vi har en stark ekonomi och en forskning och vård i världsklass. Men om den ambitionen ska bli verklighet - vad krävs då? Det hoppas vi kunna belysa i tre seminarier om precisionsmedicin. 

MAC-VIT-SE-0003

M-SE-00000406 

KI Innovations AB använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av KI Innovations AB. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, KI Innovations AB samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.