Invajo - Events tool

Arctic Solar - Solenergi i nordiskt klimat

Piteå Science Park
Kunskapsallén 14, Piteå
Visa på karta
25 mars 2020
09:00
Lägg i kalender
Arrangör
Arctic Solar, i samarbete med SunCOLD, SunRISE och PiteEnergi
Boka/OSA
Plats
Piteå Science Park
Datum
25 mars 2020
Tid
09:00

Arctic Solar - Solenergi i kallt klimat

Välkommen 25 mars 2020 

Programmet innehåller bland annat föredrag från internationella talare om spännande utvecklingsprojekt inom solel, trender och omvärldsanalys, finansiering av solelanläggningar, samt olika parallella spår där du har möjlighet att välja det du är intresserad av.

Vi kommer presentera resultatet från den världsunika anläggningen Solvåg, ett spännande forskningsprojekt i skärningspunkten mellan arkitektur, teknik, energi och design. Förutom att det är en storskalig forskningsanläggning för dubbelsidiga solpaneler i kallt klimat, skapar och inringar panelerna även en grön park och social mötesplats för besökare och verksamma på universitetsområdet i Piteå.

Solvåg är uppbyggd av 117 paneler som fångar solinstrålning på framsidan och reflekterat solljus på baksidan av panelen. De är placerade i olika väderstreck och lutningar mot solen längs en organiskt utformad upphöjd trallslinga. Syftet är att undersöka optimal placering och verkningsgrad av de dubbelsidiga solpanelerna.

Mer information och program kommer inom kort.

 

Sprid gärna vidare det här utskicket i ditt nätvärk!


Eventet arrangeras av Arctic Solar, i samarbete med SunCOLD och PiteEnergi.

 

Under dagen kommer vi fotografera och uppmuntrar deltagarna att vara aktiva på sociala medier. Om du önskar bli exkluderad från detta vänligen meddela oss vid registrering. 

 

 

default
Piteå Science Park använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Piteå Science Park. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Piteå Science Park samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.