Invajo - Events tool

Arctic Solar - Solenergi i nordiskt klimat

Studio Acusticum
Kunskapsallén 14, Piteå
Show on map
March 25, 2020
09:00 - 16:30
Add to calendar
Organizer
Arctic Solar, ett samarbete mellan Piteå Science Park och RISE ETC
Book/RSVP
This event has already taken place!
Place
Studio Acusticum
Date
March 25, 2020
Time
09:00 - 16:30

Arctic Solar - Solenergi i kallt klimat

Inställt

På grund av oron kring spridningen av coronaviruset så har stora delar av våra internationella talare avbokat, även arrangörerna har fått restriktioner kring att anordna konferenser. Med anledning av detta så kommer vi dessvärre bli tvungna att flytta konferensen och planerar nu att hålla den under våren 2021 tillsammans med IEA och Task13

Välkommen 25 mars 2020 

Programmet innehåller bland annat föredrag från internationella talare om spännande utvecklingsprojekt inom solel, trender och omvärldsanalys, finansiering av solelanläggningar, samt olika parallella spår där du har möjlighet att välja det du är intresserad av.

Vi kommer presentera resultatet från den världsunika anläggningen Solvåg, ett spännande forskningsprojekt i skärningspunkten mellan arkitektur, teknik, energi och design. Förutom att det är en storskalig forskningsanläggning för dubbelsidiga solpaneler i kallt klimat, skapar och inringar panelerna även en grön park och social mötesplats för besökare och verksamma på universitetsområdet i Piteå.

Solvåg är uppbyggd av 117 paneler som fångar solinstrålning på framsidan och reflekterat solljus på baksidan av panelen. De är placerade i olika väderstreck och lutningar mot solen längs en organiskt utformad upphöjd trallslinga. Syftet är att undersöka optimal placering och verkningsgrad av de dubbelsidiga solpanelerna.

Mer information och program kommer inom kort.

 

Sprid gärna vidare det här utskicket i ditt nätvärk!


Eventet arrangeras av Arctic Solar, ett projekt som drivs av Piteå Science Park, i samarbete med SunCold ett projekt som drivs av RISE.

 

Under dagen kommer vi fotografera och uppmuntrar deltagarna att vara aktiva på sociala medier. Om du önskar bli exkluderad från detta vänligen meddela oss vid registrering. 

 

finansiareraskonferenslogga.jpg