Invajo - Events tool
Plats
Online
Datum
18 maj 2021
Tid
13:00 - 14:30

Framtidens klimatsmarta byggnader, så tar du dig dit

Hur arbetar du i byggsektorn för att framtidssäkra ert erbjudande? Konsumenterna blir mer och mer medvetna och klimatfrågan hamnar allt högre på agendan. För att vi ska nå klimatmålen 2030 krävs att vi alla jobbar tillsammans.

För att byggsektorn ska bli långsiktigt hållbar krävs även att renoveringar utförs med hållbarhet i fokus. De andra delen i seminarieserien kring framtidens klimatsmarta byggnader fokuserar på just detta.

 

hannawesling5656.jpg

Storskalig implementering av åtgärdspaket för energieffektiviserande renovering

Förstudien Hårda paket är det bästa klimatet vet har identifierat affärsmodeller för energieffektivisering i småhus. Modeller är framtagna för att identifiera grupper av småhus med gemensama behov och möta marknaden med kostnadseffektiva energieffektiviseringspaket. Målet med studien har också varit att underlätta för enskilda husägare att genomföra relevanta kombinationer av åtgärder som bidrar till minskad energianvändning i småhussektorn.

 

annasvenssonsoltech.png

Soltaket - Soltech RooF – Från idé till färdig produkt

Innovatören Anna Svensson berättar hur hon förverkligade sin idé med integrerade solpaneler som ersätter takpannor, en lösning som kombinerar estetik, energi och hållbart byggande. Hon delar med sig av de utmaningar hon stötte på under resa och hur hon löste dem. 

 

 

karinlindstrom.jpg

Decentraliserad ventilation och kombinerade värme- och ventilationssystem för befintliga småhus

I flera studier har det konstaterats att det finns ett starkt behov av nya energieffektiva värme- och ventilationssystem som är kostnadseffektiva, lättinstallerade och anpassade för befintliga småhus. För att skapa en bättre ventilation i befintliga bostäder testas Decentraliserade ventilationssystem med värmeåtervinning. Vilka är potentialen och hindren med dessa system?

 

Program

Tid      
13:00            Välkommna    
13:10 Storskalig implementering av åtgärdspaket för energieffektiviserande renovering Hanna Westling  Anthesis
13:30 Soltaket - Soltech RooF – Från idé till färdig produkt Anna Svensson Soltech Energy Sweden
13:50 Decentraliserad ventilation och kombinerade värme- och ventilationssystem för befintliga småhus Karin Lindström Anthesis
14:10    Avslutande diskussioner och frågor    

 

 

Seminariet är ett samarbete mellan Anthesis, RISE och Piteå Science Park och projekten BeSmå och Integrerade solpaneler på prefabricerade byggnader. Båda projekten finansieras av Energimyndigheten

 

logor.png

 

 

energimyndighetenlogotyprgb.png

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Seminarium
18 maj 2021 (06:00)
0
Piteå Science Park använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Piteå Science Park. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Piteå Science Park samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.