Invajo - Events tool
Plats
Online
Datum
20 oktober 2021
Tid
09:00 - 11:30
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

Välkommen till spridningskonferens, onsdagen den 20 oktober kl. 9–11.30

Hitta Ung kompetens 2021 – om unga som får en ärlig chans

Ung kompetens är en unik satsning på unga vuxna i behov av stöd på väg mot arbete eller studier. 

Med ett år kvar har det av Europeiska socialfonden medfinansierade projektet Ung kompetens Eslöv redan uppnått målen och hittills stöttat 76 ungdomar.

Av dessa har 34 ungdomar gått vidare till arbete eller studier. Under rådande pandemi har metoderna anpassats och arbetet fortsatt med fina resultat och lärdomar vi vill berätta om.

Varmt välkommen att ta del av ungdomarnas och medarbetarnas berättelser.

 

Programpunkter och preliminära tider

09.00    Välkommen till spridningskonferens Hitta Ung kompetens 2021 – om unga som får en ärlig chans. Moderator Annie Niubó hälsar välkommen.

09.10     Deltagarnas berättelser

09.30     Sandra Nylander, Emma Natt och Dag och Emine Gonzalez, arbetsmarknadssekreterare. Metoden Supported Employment och flexibla arbetssätt.

10.00     Paus

10.10     Panelsamtal om samverkan. Camilla Stoltenberg, kurator, Adela Pallnéus, KAA-samordnare och Henriette Hallberg, arbetsförmedlare.

11.00    Paus

11.10     Panelsamtal om projektets design. Kristian Kaaling, projektägare och Annie Niubó, projektledare.

11.30     Avslutande diskussion. Johan Andersson (S) kommunalråd.

 

Välkommen!

OBS! Bokningsfunktionen fungerar inte om du har Internet Explorer som webbläsare. Testa gärna en annan webbläsare eller ring eller maila in din anmälan.