AI för framtiden

Arrangör
AI Sweden
Plats
Online
Datum
30 november 2022
Tid
09:00 - 10:30
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

Välkommen till AI för framtiden!

Är du intresserad av att lära dig mer om artificiell intelligens (AI)? Vad är egentligen AI, vad går att göra med hjälp av AI och hur kan AI underlätta i vardagen?

Välkommen på AI Swedens digitala event AI för framtiden där vi kommer berätta om AI och programmet Young Talent som är ett betalt utbildnings- och praktikprogram för personer som nyligen tagit studenten. Nuvarande young talents kommer presentera och du kommer få möjlighet att ställa frågor till en AI-panel bestående av människor som på olika sätt jobbar med AI.

09:00-09:15
Elis och Herman presenterar agendan och introducerar AI.

09:15-09:30
Minna och Andreas presenterar sig själva, sina bakgrunder och vad de får göra på Young Talent-programmet. 

09:30-09:40
Joakim och Erik berättar om vad de gör efter att ha gått Young Talent-programmet.

09:40-10:15
En AI-panel bestående av personer med olika jobb inom AI svarar på frågor från tittarna.

10:15-10:30
Avrundning. Vilka möjligheter finns det för dig som vill lära dig ännu mer om AI?

Anmäl dig eller din klass. 

Om du jobbar på en skola och vill titta på eventet tillsammans med flera elever räcker det med att du anmäler dig själv. Mejla gärna till sofia.heden@ai.se och informera om detta. 

Varmt välkomna!

---
AI Sweden är det nationella centret för tillämpad artificiell intelligens, finansierat av staten och våra partners, både offentliga och privata. Vårt uppdrag är att accelerera användningen av AI till nytta för vårt samhälle, vår konkurrenskraft och för alla som bor i Sverige.

 

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
AI för Framtiden
2 dec 2022 (09:00)
0
Lindholmen Science Park använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Lindholmen Science Park. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Lindholmen Science Park samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner.