Invajo - Events tool

Frukostseminarium "Omvärldstrender inom test"

Arrangör
ADDQ
Plats
Clarion Hotel Odin
Datum
19 mars 2019
Tid
08:30 - 09:30

Den verkliga och den digitala världen blir allt svårare att skilja åt. Systemutveckling är alltid trendkänsligt, det kommer alltid nya språk, plattformar, ramverk, metoder och andra specifika lösningar. Hur ser nästa generation av test- och utvecklingsprocesser ut? Vilka är omvärldstrenderna och hur påverkar de testarbetet? Vilka tester bör man lägga större respektive mindre vikt vid?

Ja, frågorna är många när man ska försöka förstå hur morgondagens behov ser ut och vad vi behöver göra för att kunna möta dem. Går det att hänga med och hur gör man?

Denna föreläsning kommer att lyfta hur trenderna ser ut just nu samt visa praktiska exempel på hur digitalisering och globalisering kommer påverka användandet och utvecklingen av våra IT-system.

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Frukostseminarium - Omvärldstrender inom Test
18 mars 2019 (23:59)
Stängd
ADDQ Consulting AB använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av ADDQ Consulting AB. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, ADDQ Consulting AB samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.