Invajo - Events tool Get people together

House Of Diabetes

Södra Kyrkogatan 8
Södra Kyrkogatan 8, Visby
Visa på karta
1 - 2 juli 2019
09:30 - 18:00
Lägg i kalender
Arrangör
Abbott, AstraZeneca och OpticomGroup
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Södra Kyrkogatan 8
Datum
1 - 2 juli 2019
Tid
09:30 - 18:00

House of Diabetes - En mötesplats för alla som är intresserade av diabetes

Intresset för diabetesrelaterade frågor växer och kunskaperna ökar steg för steg. Vi vill bidra till att denna utveckling håller i sig. En utveckling som kan leda till nya insikter om diabetes och förbättringar för både patienter med diabetes, anhöriga och sjukvården.

Ett steg kan vara att hitta nya forum för samverkan mellan personer som lever med diabetes, vården, akademin, myndigheter och forskande företag inom läkemedel och teknik.

Almedalen 2019 blir starten för House of Diabetes, en mötesplats för alla som är intresserade av diabetes. Vi ger människor och intressenter som normalt inte samarbetar möjlighet att lyssna, lära och inspireras av varandra till en bättre och mer jämlik svensk diabetesvård.
 
Vilka kommer vara på plats?
Personer som lever med diabetes och anhöriga, Intresseorganisationer, patientorganisationer, myndigheter, sjukvårdsaktörer, politiker, media.

House of Diabetes idag och imorgon?
House of Diabetes vill bidra till ett ökat fokus på både utmaningar och möjligheter inom svensk diabetesvård, dvs allt från individers olika behov och önskemål till strukturella utmaningar.

Genom House of Diabetes kan vi öka kunskapen om diabetes, engagemanget, diskutera aktuella frågeområden. Vi hoppas House of Diabetes ska bidra till samverkan mellan olika intressenter inom diabetesområdet och öka kunskapen om vad som hänt över tid.

Det är tillsammans vi kan påverka hur framtiden ska se ut.

Arrangörer: Abbott och AstraZeneca

default