Invajo - Events tool

Tillsyn över etikprövningslagen

12 maj: https://sunet.zoom.us/j/64132995946 20 maj: https://sunet.zoom.us/j/66860454049
12 - 20 maj 2022
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00
Arrangör
Överklagandenämnden för etikprövning
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
12 maj: https://sunet.zoom.us/j/64132995946 20 maj: https://sunet.zoom.us/j/66860454049
Datum
12 - 20 maj 2022
Tid
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Välkommen,

Syftet med seminariet är att informera om Överklagandenämndens tillsynsansvar. Seminariet vänder sig till företrädare för etikfrågor inom forskning och forskare inom registerforskning eller annan forskning som innefattar känsliga personuppgifter.

Seminariet hålls vid två tillfällen och du väljer mellan;

12 maj, kl. 14.00-16.00

20 maj, kl. 14.00 – 16.00


Plats

Digitalt via Zoom. Länk kommer med bokningsbekräftelsen.

Anmälan

Senast den 30 april.


Innehåll

Under år 2022 har nämnden valt att prioritera informationsinsatser avseende känsliga personuppgifter, bl.a. inom registerforskning. Vad innebär tillsynen i praktiken och hur bedriver Överklagandenämnden sin tillsyn? Vad händer om man bryter mot etikprövningslagens bestämmelser: om man forskar utan tillstånd eller inte följer tillstånd?

Syftet med seminariet är att informera om Överklagandenämndens tillsynsansvar. Det kommer även finnas möjligheter till frågor och fördjupade diskussioner. I anmälan går det att skicka in frågor förväg.

Seminariet är öppet för alla, men vänder sig särskilt till ansvariga företrädare för forskningshuvudmannen i etikfrågor och forskare inom registerforskning eller de som bedriver forskning som innefattar känsliga personuppgifter.

 

Överklagandenämnden för etikprövnings uppdrag

Överklagandenämnden för etikprövning har sedan 2020 tillsyn över etikprövningslagen. Tillsynen omfattar dels forskning som har fått godkännande vid etikprövning och dels forskning som bedrivs där tillstånd saknas.

 


OBS!

Om du inte kan byta mailadressen i fältet, tryck i "Jag bokar åt annan" och fyll i dina uppgifter under Deltagare 1.