Invajo - Events tool

Tillsyn över etikprövningslagen

Online
6 - 20 maj 2021
Arrangör
Överklagandenämnden för etikprövning
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!

Inbjudan till seminarium

Överklagandenämnden för etikprövning har sedan drygt ett år tillsyn över etikprövningslagen. Tillsynen omfattar dels forskning som har fått godkännande vid etikprövning och dels forskning som bedrivs där tillstånd saknas. Överklagandenämnde bjuder nu in till ett seminarium där vi informerar om Överklagandenämndens tillsynsansvar.

Seminariet är riktat till ansvariga för tillståndspliktig forskning; forskningshuvudmän eller personer som innehar en stödjande funktion inom etikprövning. Även forskare kan ha nytta av att delta.

Bakgrund

Forskning som bedrivs på människor, mänsklig vävnad eller forskning med känsliga personuppgifter inom en verksamhet, behöver etikprövningstillstånd. I samband med vissa ändringar i etikprövningslagen, den 1 januari 2020, tilldelades Överklagandenämnden ansvar för tillsyn över lagen. Det infördes också ett skärpt ansvar för forskningshuvudmännen. En forskningshuvudman ska således vidta åtgärder för att förebygga att forskning i den egna verksamheten utförs utan erforderligt etikprövningstillstånd eller i strid med ett villkor som har meddelats. Därtill har straffen skärpts för den som bryter mot lagens bestämmelser.

Seminariets innehåll

Vad innebär lagändringarna i praktiken och hur bedriver Överklagandenämnden sin tillsyn? Vad är skillnaden mellan att bryta mot etikprövningslagens bestämmelser och oredlighet i forskning? Dessa och många andra frågor kommer att belysas under seminariet.

 

Tid: Seminariet ges vid två tillfällen 6 maj och 20 maj, 14.00 – 16.00

Plats: Digitalt via Zoom. Mötes länken skickas ut till anmälda deltagare via e-post den 20/5

Anmälan: Senast den 19 maj

Seminariet är kostnadsfritt. Det kommer att finnas goda möjligheter till frågor och fördjupade diskussioner.


Varmt välkomna!

OBS!
Om du inte kan byta mailadressen i fältet, tryck i "Jag bokar åt annan" och fyll i dina uppgifter under Deltagare 1