Invajo - Events tool

Massor av möjligheter med schaktmassor, del 3

Online
8 december 2021
10:00 - 12:00
Lägg i kalender
Arrangör
Östsvenska Handelskammaren & Cleantech Östergötland
Boka/OSA
Plats
Online
Datum
8 december 2021
Tid
10:00 - 12:00

Massor av möjligheter med schaktmassor

Östergötland har en byggboom, industriell utveckling, etableringsbehov och Sveriges största infrastrukturprojekt på ingång- Ostlänken. Samtidigt ska Sverige ska ställa om till cirkulär ekonomi. En utgångspunkt för omställningen är att material ska användas mer effektivt för att minska både uttag av ny råvara och deponering av avfall.

Flera medlemsbolag hos Cleantech Östergötland och Östsvenska Handelskammaren, har efterfrågat support i att bygga kunskap och utöva viss påverkan, i frågan som berör ökad cirkularitet av bla schaktmassor.

Den 8/12 går del i 3 i seminarieserien "Massor av möjligheter med schaktmassor", som i del 1 och 2 fokuserat på myndighets- respektive företagsperspektivet. I del 3 är ambitionen att experter från det offentliga rummet, ex. Naturvårdsverket, delegationen för cirkulär ekonomi, länsstyrelse, kommunen och forskningen, berättar om det pågående arbetet som bidrar till att generera en mer ändamålsenlig massahantering.  I formatet "runda-bordssamtal", med tidigare medverkande aktörer, synliggör och artikulerar vi tillsammans Östergötlands fortsatta bidrag i utvecklingen till en cirkulär ekonomi. Naturligtvis är du som ansluter till det sista seminariet välkommen att bidra, du med!

Detta event kommer vara digifysiskt. 100 personer kan delta på plats i nyöppnade Link Businesscenter i Linköping, och du erbjuds även att ansluta dig till en efterföljande lunch. Det går också bra att delta digitalt.

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Massor av möjligheter med schaktmassor
3 dec 2021 (23:59)
0
Lunch 12.00-13.00
3 dec 2021 (23:59)
0
Digitalt
0
Östsvenska Handelskammarens Service AB använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Östsvenska Handelskammarens Service AB. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Östsvenska Handelskammarens Service AB samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.