Invajo - Events tool

Massor av möjligheter med schaktmassor

Online
30 september 2021
09:00 - 10:30
Lägg i kalender
Arrangör
Östsvenska Handelskammaren & Cleantech Östergötland
Boka/OSA
Plats
Online
Datum
30 september 2021
Tid
09:00 - 10:30

Massor av möjligheter med schaktmassor

Hur kan vi se massorna som en resurs med dagens krav och hantering? Cleantech Östergötland och Östsvenska Handelskammaren ordnar en kunskapshöjande seminarieserie i tre delar. I del två möter du företag inom bygg, anläggning, retail, jord- och skogsbruk, infrastruktur och konsultverksamhet som berättar om hur de redan idag skapar cirkulära affärer med bas i masshantering.

Seminarieserien tar avstamp i dagens lagkrav och de möjligheter som de kan ge för en mer cirkulär hantering av schaktmassor. Här finns flera aktörer i olika delar av värdekedjan, som alla bidrar till samhällsbyggnation med cirkulär ekonomi och affärsmässighet i fokus.

Medverkande:
Sara Jansson och Joakim Claesson, Trafikverket - Masshantering ur Trafikverkets perspektiv
Johanna Öhman, Sweco – Massbalans, nyckeln till en hållbar masshantering
Daniel Nilistad, Skanska  -Projekt Yxbacken ur ett cirkulärt perspektiv
Anders Bergquist och  Christoffer Andersson, Econova - Att cirkulera schaktmassor och andra organiska restflöden så att resurser återanvänds mer effektivt och hållbart
Stefan Jonsson, Skogslotten -Från grusgrop till ridanläggning, återvinning med samhällsnytta

Arrangörer:
Johan Rydberg och Sara Malmgren, Cleantech Östergötland
Charlotta Elliot, Östsvenska Handelskammaren /ESIC

Välkommen med din anmälan!
PS! Seminariedel 3 kommer äga rum den 8 december

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Massor av möjligheter med schaktmassor
28 sep 2021 (23:59)
0
Östsvenska Handelskammarens Service AB använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Östsvenska Handelskammarens Service AB. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Östsvenska Handelskammarens Service AB samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.