Invajo - Events tool

Workshop Kompetensförsörjning

Online
2 september 2021
13:00 - 15:00
Lägg i kalender
Arrangör
Östsvenska Handelskammaren
Boka/OSA
Plats
Online
Datum
2 september 2021
Tid
13:00 - 15:00

Kompetensförsörjning - företagens viktigaste fråga: Workshop

Varmt välkommen till en workshop på tema kompetensförsörjning med syfte att förbättra kunskapen och samverkan mellan näringsliv och utbildningsväsende.

I juni släppte Handelskammaren rapporten ”Kompetensförsörjning – företagens viktigaste fråga”. Den visar bland annat att av de nära 200 företag som deltog i vår undersökning behöver 80 procent anställa. 70 procent behöver kompetensutveckla sin egen personal.

Samtidigt uppger bara hälften av företagen att de ser talangattraktion och rekrytering som en strategisk fråga. Bara hälften kan tänka sig att erbjuda en student praktikplats, och blott 11 procent kan tänka sig att ta emot en prao-elev. Många samarbetar redan med en utbildningsaktör, men fler skulle behöva få veta mer om vilka möjligheter som finns. Över hälften av företagen i undersökningen tror att de kommer behöva förändra sitt arbetssätt med kompetensförsörjning. 

Mer kunskap och samverkan mellan näringslivet och utbildningssektorn efterfrågas, för att förbättra utsikterna för att möta efterfrågan. Välkommen till en workshop där du får träffa utbildningsaktörer och prata konkreta vägar för att hitta rätt kompetens till ditt företag.

Resan börjar här!

Medverkande:
Linköpings Universitet
Skill
Östsvenska Yrkeshögskolan
Arbetsförmedlingen

 

 

Bokning
Pris (inkl. moms)
Antal
Medlemmar i Handelskammaren
0.00 SEK
0
Icke medlem
240.00 SEK
0
Totalt belopp:  0 kr (inkl.moms)
Östsvenska Handelskammarens Service AB använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Östsvenska Handelskammarens Service AB. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Östsvenska Handelskammarens Service AB samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.