Invajo - Events tool

Utbildningar internationell handel

Kammarforum
Dalsgatan 13, Norrköping
Visa på karta
16 oktober - 28 november 2018
Arrangör
Östsvenska Handelskammaren
Boka/OSA
Plats
Kammarforum
Datum
16 oktober - 28 november 2018

Välkommen på våra utbildningar!

Östsvenska Handelskammarens utbildningar i internationell handel håller hög kvalitet och utvecklas kontinuerligt för att ge er de senaste kunskaperna i en föränderlig världshandel. Läs mer nedan och välj den eller de utbildningar du behöver. Vid varje utbilndingstillfälle finns också tid att nätverka över frukost och lunch.

Höstens utbildningar hålls på Kammarforum i Norrköping.

 

16 OKTOBER – TULLFÖRDJUPNING, URSPRUNGSREGLER & FRIHANDELSAVTAL
 

Vi tittar närmare på regler kring ursprungsintyg, ursprungsland och frihandelsavtal.

Exporterar du varor utanför EU har du säkert fått önskemål från kunder om att utfärda ursprungsintyg för de sålda varorna. Det finns två slags ursprungsbestämmelser och vilken du ska använda samt hur ursprungslandet fastställs beror på till vilka länder varan kommer att exporteras. Samma vara kan få olika ursprungsland beroende på vart den ska exporteras och vilka regler som används!

Under en informativ dag går vi igenom reglerna för hur man fastställer rätt ursprungsland, vilket slags ursprungsintyg som ska användas samt vilka beviskrav som finns. Teori varvas med flera praktiska övningsuppgifter.

Vi ger dig kunskaper inom:

Varför finns ursprungsregler och vilka olika typer finns det?
Icke preferensberättigat ursprung.
Bestämmelserna i Tullkodex mm.
Certificate of origin.
Preferensberättigat ursprung.
Vilka frihandelsavtal har EU?
Hur fastställer man en varas ursprung?
Bearbetningsregler.
Kumulation av ursprung.
EUR 1-certifikat, fakturadeklaration, ATR-certifikat.
Beviskrav – Leverantörsdeklaration.
 
Föreläsare Peter Hellman, Hellman Business Consulting

Datum: 16 oktober 2018
Tid: 08.30-14.30
Plats: Kammarforum, Dalsgatan 13, Norrköping
Pris: Medlem 3900 kr, ej medlem 4900 kr exkl moms.
Deltagaravgiften faktureras
Sista anmälningsdag 5 oktober
I priset ingår frukost och lunch.
Anmälan är bindande, men kan överlåtas på annan person.

 

14 NOVEMBER – BETALNINGS, LEVERANS- OCH FÖRSÄKRINGSVILLKOR
 

De villkor du väljer för leverans och betalning påverkar ditt företags affärer och lönsamhet på många sätt. Lär dig hur du kombinerar dem på bästa sätt.

Det är mycket viktigt att veta förutsättningarna för, samt konsekvens av de beslut som tas i ett initialt skede av en affär. Dina affärer påverkas i stor grad av vilka kombinationer av villkor du väljer när det gäller leverans, betalning och försäkring. Vår föreläsare med erfarenhet av internationell handel, tull, betalnings-, leverans- och försäkringsvillkor behandlar under den här utbildningen de olika villkorens innebörd, hur de är relaterade till varandra samt vilka för- och nackdelar de har.

Vi ger dig kunskaper inom:

Betalningsvillkor: Inkasso | Remburser | Bankgarantier | Valutarisker
Leveransvillkor: Regler för transporten | Vilka olika regler gäller? | Vem står för vad? | När övergår risken?
Försäkringsvillkor: Sjö- & transportförsäkring | Varuförsäkring kontra ansvarsförsäkring | Argument för val av varuförsäkringsvillkor |Premie & försäkringsvärde. Skadereglering.

Föreläsare Peter Hellman, Hellman Business Consulting


Datum: 14 november 2018
Tid: 08.30-14.30
Plats: Kammarforum, Dalsgatan 13, Norrköping
Pris: Medlem 3900 kr, ej medlem 4900 kr exkl moms.
Deltagaravgiften faktureras
Sista anmälningsdag 5 november 
I priset ingår frukost och lunch.
Anmälan är bindande, men kan överlåtas på annan person.

 

28 NOVEMBER – REMBURSHANTERING
 

Betalningsvillkoret remburs används ofta i internationella affärer. Genom att använda remburs som betalningsform reduceras riskerna som kan uppstå vid handel, förutsatt att rembursen konstruerats i enlighet med affärsavtalet. Den här utbildningen lär dig hur du hanterar det som ibland upplevs krångligt.

Målgrupp
Kursen passar dig som jobbar med: skeppning, export-/importdokument, internationell försäljning, inköp eller ekonomi.

Program:

09.30 Registrering och fika
10.00 Risker i exportaffärer
10.30 Rembursens grunder, texter och villkor samt dokumentgranskning
12.00 Lunch
13.00 Bankgarantier i exportaffärer. Vad ska man tänka på?
13.45 Fika
14.00 Övningar och praktiska exempel
15.00 Avslutning

Föreläsare: Ylva Rosén och Ylva Westlund, Swedbank, Stockholm

Datum: 28 november 2018
Tid: 09.30-15.00
Plats: Kammarforum, Dalsgatan 13, Norrköping
Pris: Medlem 3900 kr, ej medlem 4900 kr exkl moms.
Deltagaravgiften faktureras
Sista anmälningsdag 18 november
I priset ingår frukost och lunch.
Anmälan är bindande, men kan överlåtas på annan person.

 

FÖR MER INFORMATION
eva.jpg

Eva Borgström

Information och Handelsdokument

E-post: eva.borgstrom@east.cci.se

Tel: 016 - 51 31 05

Bokning
Antal
Välj ett datum för att se bokningsalternativ.
Östsvenska Handelskammarens Service AB använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Östsvenska Handelskammarens Service AB. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Östsvenska Handelskammarens Service AB samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.