Invajo - Events tool

Marknadsdialog om kommande upphandlingar & masshantering för Ostlän...

Kammarforum
Dalsgatan 13, Norrköping
Visa på karta
16 juni 2022
09:00 - 12:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00
Arrangör
Östsvenska Handelskammaren, Cleantech Östergötland & Trafikverket
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Kammarforum
Datum
16 juni 2022
Tid
09:00 - 12:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Marknadsdialog om kommande upphandlingar och masshantering inom Ostlänkenprojektet

Arbetar du med överskottsmassor, har mottagaranläggningar, transport eller åkeri? Trafikverket vill träffa dig! Handelskammaren/ESIC, Cleantech Östergötlands och Logistikias medlemmar finns inom hela värdekedjan kring infrastruktur och logistik med tydlig ambition att bidra till klimatomställningen och samtidigt göra business. Vi tror på styrkan i samarbete och cirkulär ekonomi. Var kommer ditt företag in i Ostlänksprojektet? Ta reda på det här!

Trafikverket radar upp för att berätta om nya entreprenadindelningen och Ostlänken generellt, sträckorna kring Norrköping, Stavsjö-Loddby (Kolmårdenentreprenaden) samt Klinga-Bäckeby, masshanteringstrategi och upphandling av mottagningsanläggningar och sina klimatmål- elektrifiering/HVO-drivna fordon.

Cleantech Östergötland och ESIC vill koppla an till hur upphandlingskrav kan driva klimatfrågan, hur Ostlänken hänger ihop med andra projekt i vår region och hur vi kan bidra till förberedelser för lokala och regionala underentreprenörer.


Medverkande:
från Trafikverket(Ostlänken)
Johan Sundin, marknadskoordinator Ostlänken
Ulrika Hallgren, Projektledare Kolmårdsentreprenaden
Richard Rooth, biträdande Projektledare övergripande masshantering Ostlänken
Johan Wahrby, Miljöspecialist Ostlänken
Daniel Palm, Projektledare för Planläggningen av Ostlänken genom Norrköpings kommun
Tommy Paananen, biträdande Projektledare Kolmårdsentreprenaden
Henrik Sköld, ansvarig Tunnelarbeten Kolmårdsentreprenaden
Rafi Andreasyan, Projektingenjör Kolmårdsentreprenaden

Medarrangörer:
Per Lindahl, Logistikia/Cleantech Östergötland
Charlotta Elliot, ESIC/Östsvenska handelskammaren

Agenda
09.00- 10.00
·       Intro till dagen. ESIC och Logistikia om regional samverkan, klimatsmarta transporter och upphandlingar
·       Ostlänkens entreprenadstrategi, tidplan och prognos för produktionsstart
·       Fortsatt arbete i centrala Norrköping samt status för den södra sträckan genom Norrköpings kommun,
        Klinga-Bäckeby

10.00-10.20
Pausmingel och kaffe

10.20-11.45
·       Status för den norra sträckan genom Norrköpings kommun Stavsjö-Loddby, Kolmårdsentreprenaden
·       Masshantering- strategi och tankar kring upphandling av mottagaranläggningar
·       Trafikverkets och Ostlänkens Klimatmål- projekt som färdigställs efter år 2030

11.45-12.00
·       Summering och avslut


Efter seminariet finns möjlighet att prata enskilt med de medverkande en kortare stund.

Välkommen med din anmälan senast måndag den 13 juni!